Een belangrijk aspect in de tuin vormt de bestrating. De bestrating is van grote invloed op de sfeer in de tuin. Een donkere bestrating maakt de tuin somber, een lichte bestrating maakt zonnig. Afhankelijk van het gewenste effect volgt hieruit de kleur van de bestrating. Daarnaast is het type materiaal van belang.

Zo is er een verschil tussen kleurecht materiaal (bijv. gebakken stenen) en niet kleurecht materiaal (bijv. betonnen stenen). Kleurecht materiaal is wat duurder in aanschaf maar door de kleurechtheid en de uitstraling die het heeft, is het gebruik ervan toch zeker het overwegen waard. Bij de aanleg van de bestrating dient met vele aspecten rekening gehouden te worden. De dikte van het zandbed, het verdichten van de ondergrond, het zogenaamde afschot en het opsluiten van de bestrating.